Etanol 70%
Ethanolum (70 per centum)

Alkohol etylowy 70% (V/V) jest najczęściej stosowanym rozcieńczeniem stężonego etanolu z wodą. Wykazuje działanie bakteriobójcze i wirusobójcze, przez co znajduje szerokie zastosowanie w preparatach odkażających.

Mechanizm działania odkażającego alkoholu etylowego związany jest z odciąganiem wody z komórek bakterii i denaturacji białek strukturalnych oraz enzymatycznych. Siła działania odkażającego alkoholu etylowego jest ściśle związana z jego stężeniem.

Etanol o stężeniu 90% – 96% wykazuje najsłabsze działanie odkażające. Powodem tego jest zbyt szybki proces denaturowania białek wskutek czego jego działanie jest powierzchowne. Roztwory etanolu o stężeniu 50% – 70% głębiej penetrują tkanki oraz komórki bakteryjne dzięki czemu działanie odkażające jest efektywniejsze niż w przypadku stężonych roztworów alkoholu etylowego.

Nr Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 30055

Opakowania i kody BLOZ:

40 g 3449574
100 g 3449573
800 g 3449575

Chętnie odpowiemy na pytania

Skontaktuj się z Actifarm