Wazelina żółta
Vaselinum flavum

Wazelina żółta to produkt otrzymywany w wyniku destylacji ropy naftowej. W jej skład wchodzą oczyszczone półstałe węglowodory nasycone. Surowiec przeznaczony do celów farmaceutycznych odznacza się wysokim stopniem czystości.

Wazelina żółta zastosowana miejscowo w bardzo małym stopniu wchłania się z powierzchni skóry i błon śluzowych. Dzięki temu jest dobrym środkiem pokrywającym i poślizgowym. Tworzy nieprzepuszczalny film okluzyjny.

Nr Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 30034

Opakowania i kody BLOZ:

50 g 3563164
100 g 3563162
250 g 3563161
500 g 3563163

Chętnie odpowiemy na pytania

Skontaktuj się z Actifarm