Etanol 96%
Ethanolum (96 per centum)

Alkohol etylowy 96% (V/V) jest bezbarwną, przezroczystą, lotną, łatwopalną i higroskopijną cieczą o swoistym zapachu, łatwo mieszającą się z wodą.

Etanol 96% wykazuje działanie ogólnoustrojowe oraz miejscowe na organizm ludzki. Zastosowany miejscowo wywołuje początkowo ochłodzenie skóry, rozszerzenie naczyń krwionośnych; na błony śluzowe działa drażniąco. Ponadto wykazuje bardzo słabe działanie odtłuszczające oraz słabe odkażające. Siła działania odkażającego jest większa w przypadku etanolu rozcieńczonego (ok. 60% – 70%) niż etanolu stężonego.

Wchodzi w skład wielu preparatów farmaceutycznych do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, stosowany bardzo często jako rozpuszczalnik, oraz jako substancja pomocnicza przy wytwarzaniu leków roślinnych.

Nr Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 30057

Opakowania i kody BLOZ:

40 g 3450774
100 g 3450775
800 g 3450771

Chętnie odpowiemy na pytania

Skontaktuj się z Actifarm